Fra paneldebatten mellom stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø (AP), stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V), stortingsrepresentant Bente Thorsen (FrP), stortingsrepresentant Kristin Vinje (H), vararepresentant på Stortinget Ivar Odnes (SP) og forfatter og språkviter Helene Uri (debattleder) ...

View on Facebook